Cena obejmuje:
– demontaż starych i montaż nowych drzwi
–  nowe skrzydło wraz z ościeżnicą, progiem, wkładkami, klamkami, wizjerem i kluczami